Sider

Om Havbraatt

Vedlikehold

Innredning

Ustyrsliste

Meny/innkjøp

Program

Sikkerhet

Sjøsyke

VHF

Avstander (pdf)

    ->Fyr

Vikeplikt og signaler

Tauverk (knuter osv)

Godnattsanger

Solen i syd

Sertifikatregler

De internasjonale lyskarakterene

Lyskarakter og egenskaper Forkortelse Definisjon

Eksempel
Klikk for animasjon

1. Fast
F Fixed Lys med kontinuerlig og uforandret farge F R
2. Okkulterende
Total lengde av lys i hver periode er større en den totale varigheten av mørke. De mørke intervallene (okkultasjonene) har vanligvis samme varighet.
2.1 Okkulterende Oc Occulting Formørkelsen repeteres regelmessig. Oc R 6s
2.2 Gruppe-okkulterende Oc(x) Occulting (group) En serie med formørkelser repeteres regelmessig. Oc(2) G 8s
2.3 Sammensatt gruppe-okkulterende Oc(x+y) Occulting (two alternating groups) Påfølgende grupper av okkultasjoner i samme periode med forskjellig varighet. Oc(2+3) W 18s
3. Isofase
Iso Isophase Varigheten av lys og okkultasjoner er like lange. Iso R 4s
4. Blink
Blinket er kortere enn mørkeperioden, og blinkene er like lange.
4.1 Blink
Fl Flash Blink repeteres regelmessig Fl G 5s
4.2 Langt blink LFl Long Flash Blink med varighet av 2 sekunder eller lengre, som repeteres regelmessig. LFl W 10s
4.3 Gruppeblink
Fl(x) Flash (group) Serie med blink av samme varighet som repeteres regelmessig. Fl(3) R 15s
4.4 Sammensatt gruppeblink Fl(x+y) Flash (two alternating groups) Serie med blink med ulike varigheter som repeteres regelmessig. Fl(2+1) W 15s
5. Hurtigblink
50–79 blink i minuttet (vanligvis 50 eller 60 blink per minutt)
5.1 Hurtigblink
Q Quick Lysblink repeteres kontinuerlig. Q W
5.2 Gruppe hurtigblink
Q(x) Quick (group) Gruppe med et gitt nummer av blink repeteres regelmessig. Q(3) G 9s
5.3 Avbrutt hurtigblink
IQ Interrupted Quick Sekvensen med blink avbrytes regelmessig med formørkelse med samme varighet hver gang. IQ R 14s
6. Rask hurtigblink
80–159 blink i minuttet (vanligvis 100 eller 120 blink pr minutt)
6.1 Kontinuerlig rask hurtigblink
VQ Very Quick Lysblink som repeteres kontinuerlig. VQ W
6.2 Gruppe rask hurtigblink
VQ(x) Very Quick (group) Serie med gitt antall blink repeteres kontinuerlig. VQ(3) G 4s
6.3 Avbrutt rask hurtigblink
IVQ Interrupted Very Quick Blinkene avbrytes regelmessig av en formørkelse av gitt varighet. IVQ R 9s
7. Ultra hurtigblink
160 eller flere blink i minuttet (vanligvis 240-300 blink per minutt)
7.1 Kontinuerlig ultra hurtigblink
UQ Ultra Quick Blinkene repeteres kontinuerlig. UQ W
7.2 Avbrutt ultra hurtigblink
IUQ Interrupted Ultra Qucik Blinkene avbrytes regelmessig av en formørkelse av gitt varighet. IUQ R 6s
8. Morsekode
Mo(x) Morse (letter) Blinkene har merkbart ulik lengde og er satt sammen for å danne én eller flere bokstaver fra morsealfabetet. (K = — · —) Mo(K) G 6s
9. Fast med blink
FFl Fixed Flash Fast lys som med jevne mellomrom avbrytes av et blink med større lysstyrke.
Blinkene kan ha alle av de egenskapene som er beskrevet i kategori 4.
FFl Y 5s
10. Vekslende
Al Alternating Vedvarende lys som skifter farge med jevne mellomrom.
Kan brukes sammen med de fleste karakterene beskrevet over.
Al WR 3s

Se en fin animasjon av Tobias Holgers på http://navigasjon.lofoten-teknikk.no/fyr/fyrsimwebimg1.htm

Siden er et utdrag av https://no.wikipedia.org/wiki/Lyskarakter publisert under Creative Commons
Redigert av Knut W. Hansson