Sider

Om Havbraatt

Vedlikehold

Innredning

->Ustyrsliste

Meny/innkjøp

Program

Sikkerhet

Sjøsyke

VHF

Avstander (pdf)

Fyr

Vikeplikt og signaler

Tauverk (knuter osv)

Godnattsanger

Solen i syd

Sertifikatregler

Utstyrsliste

Helse- og kontaktkort

Longship Group 41. Oslo Ullevål har laget et forslag til helse- og kontaktkort som fylles ut for hver deltaker (noe endret av meg). Disse må tas med ombord og holdes skjult for alle unntatt turlederen (de er konfidensielle).

Felles utstyr

Det meste vi trenger er ombord, eller deltakerne har det med seg selv. Noen få ting er aktuelle for ledelsen:

Se også innkjøpslisten (på siden Meny).

Personlig utstyr

Det er laget et forslag til informasjon til foresatte og speider. Der er personlig utstyr tatt med.

Jeg overlater gjerne til de foresatte å velge mellom redningsvest og flytevest. Redningsvest er naturligvis det tryggeste, men seilvest er mer behagelig. (Andre skipper kan ha et annet syn på dette. Ta det opp i god tid.)