Sider

Om Havbraatt

->Vedlikehold

Innredning

Ustyrsliste

Meny/innkjøp

Program

Sikkerhet

Sjøsyke

VHF

Avstander (pdf)

Fyr

Vikeplikt og signaler

Tauverk (knuter osv)

Godnattsanger

Solen i syd

Sertifikatregler

Vedlikehold

 

Daglig inspeksjon og vedlikehold

Daglig vedlikehold som pdf-fil.

Inspeksjon og vedlikehold bør gjøres i rom sjø så pumping tømming av septik ikke må gjøres i havn.

 1. Diesel
  Mål beholdning i glass i rommet akterut (trykk knappen nederst så væskesøylen kommer på nivå med væsken i tanken).
  Det er én kran for hver tank - de åpnes/lukkes med et stag foran vinduene ved tankene. Noen vil at det bare skal brukes skal fra én tank av gangen - andre vil bruke fra begge fordi båten ellers kan bli liggende litt skjevt i vannet.
 2. Vann
  Det er ingen måler, så man må vurdere forbruket. Min erfaring er at fulle vanntanker varer to til tre dager. Når hovedtanken er tom, er det fortsatt ca 100 liter igjen på toalettet, men når alt tas derfra tømmes det fort.
 3. Septiktank
  Det er ingen måler. Septiktanken må tømmes daglig i rom sjø, helst rett før ankomst nattehavn. Hell én desiliter uparfymert sanitærveske (hindrer lukt og virker oppløsende) og pump det inn i septiktanken.
 4. Ovn
  Det er ingen måler. Sjekk for lekkasje under ovnen.
 5. Propan
  Ingen daglige behov for kontroll, men sjekk beholdningen. Det skal alltid være en full reservebeholder. Jeg har hatt flere ukesturer uten å skifte gassbeholder, men stekeovnen drar mye gass.
 6. Strøm
  Sjekk målere ved kartbordet. Batteribanken er på styrbord side akterut. Det er eget startbatteri og stor kapasitet til forbruk. Legg ikke noe oppå batteriene som kan kortslutte kabler.
  Sikringene og hovedbryter er nær batteriene.
 7. Motorrom
  Peil oljen og sjekk motorrommet visuelt. Inspiser inntaksfilteret visuelt.
 8. Kjølsvinet
  Inspeksjon under dørken ved salongleideren. Prøv lensepumpen. Zalo bidrar til å løse opp evt. olje. Jeg pumper gjerne før ankomst nattehavn, så ikke den automatisk pumpen starter i havnen - vannet er sjelden rent.
 9. Fettpresse
  Fettpressen sitter nede ved dørken akterut på styrbord side. Den skal skrus en til flere ganger daglig under motor. Bruk ikke makt for da kommer bare fettet ned i kjølsvinet.
 10. Toalett
  Rengjør toalettet, håndvasken, speilet og vask dørken. Kontrollerer håndklær, såper og håndsprit. Inspiser inntaksfilteret for vann til klosettet visuelt. Hell en desiliter matolje (motvirker pipende pumpe) i skålen og pump det opp i septiktanken etter rengjøringen.
 11. Renhold
  Vurderer generelt dørken og rydding rund baut.

Tanker og gass

Diesel Kapasitet nesten 600 liter fordelt på to tanker. Begge fylles i to separate påfyllinger på akterdekket, hver for seg.
Vann

Kapasitet 400 liter i flere tanker. Påfylling midtskips på nedre dekk langs babord skansekledning.

Septikk Kapasitet 100 liter. Manuell tømmepumpe med håndtak under vasken på toilettet. Tømmer under vann på babord side. Tanken bør først tømmes helt, deretter fylles noe og så tømmes igjen.
Ovn Ukjent volum. Parafin fylles på styrbord dekk nær masten.
Gass Det er to 5 kg propanbeholdere, begge inne i styrekonsollet. Den en er til forbruk, den andre reserve. Det skal alltid være én full reservebeholder. Stengekran på skottet ved komfyren bør stenges om natten. I tillegg er det som vanlig vippekran på trykkregulatoren (oppå gassbeholderen).

Seil

Jeg lukker alltid lukene før heising/bergning av seil begynner så ingen kan trå feil og falle ned.

Man bør hale bomløftet stramt før heising og slakke etterpå. Da er sjansen mindre for at gaffelnokken går utenfor løftene. Bomløftene bør strammes opp før bergingen begynnes.

Det er fint å "ta to klør" (bruke to rev) og da passer det balansemessig å ikke heise klyveren. Det er sjelden aktuelt å ta bare ett rev.

Fokkefallet kan lett hekte seg fast oppe ved radaren. Man bør stramme forsiktig og kontrollere at fallet ligger riktig langs staget før man heiser for alvor. Særlig fokken har en tendens til å få en vridning nederst ved staget - kontroller før stramming.

Hvis klyverfallet kommer rundt klyverstaget ved heising, vil det ikke ned igjen - man må opp i masten å klare ut. Det er altså viktig å stramme forsiktig og kontrollere at fallet ligger riktig langs staget før man heiser for alvor.

Tilbakelevering

Båten ryddes og rengjøres. Husk også komfyr og kjøleboks og sjekk at kjeler, stekepanner o.l. er rene. Kontroller nøye at personlig utstyr ikke er igjen. Sjekk under køyer og på hyllen under hovedluken - det er fort å legge igjen noe der.

All mat skal fjernes. Dog kan man sette igjen kaffe og te (men ikke for meget av det siste).

Seil beslås og det vurderes om bomtrekk skal settes på (det vil avhenge av hvor lenge det er til neste seilas.

Det forventes at alle forbrukstanker (vann, diesel, parafin) er omtrent fulle og at det er én full reservebeholder med gass. Septikktanken skal være omtrent tom.