Navigasjon i åpen sjø, D5LA

Elektronisk lærebok


Om læreboken

"Navigasjon i åpen sjø, D5LA" en fagbok/lærebok tilpasset pensum for Fritidsskippersertifikat med ubegrenset fartsområde, D5LA ("Deck Officer Class 5 Pleasure Craft World Wide").

Boken omhandler først og fremst astronomisk navigasjon dvs. navigasjon ved hjelp av observasjon av himmellegemer (sol, måne, planeter og stjerner), tabeller og beregninger. Videre behandles beregning av loksodrom (fast kurs) og ortodrom (storsirkel).

Andre temaer er meteorologi og oseanografi: Sjø, havstrømmer, tidevann og vær samt pilotkart.

GPS virkemåte forklares (utenom pensum).

Forfatter: Knut W. Hansson
Tittel: "Navigasjon i åpen sjø, D5LA"
Utgave: 3 (november 2021)
Forlag:
Eget forlag
Format: PDF
ISBN: 978-82-692397-2-0
Type: Fagbok/lærebok.

Boken kan kjøpes hos eBok.no for en billig penge.
Kursledere/lærere som vil vurdere boken for undervisning, kan sende en epost til meg (knut@hansson.priv.no). Jeg vil da sende dem boken på den utrykkelige forutsetning at den ikke videreformidles i noen form.


OBS! Errata
Det er oppdaget noen feil i lærebokens utgave 2. De finnes i en egen publikasjon. Feilene er rettet i utgave 3.


Oppgaver med løsningsforslag

Det er også laget noen oppgaver til læreboken. De kan brukes fritt av dem som har et lovlig eksemplar av læreboken.

Løsningsforslag til oppgavene sendes til lærere som ønsker det. Henvendelse forfatteren (knut@hansson.priv.no).


Tillegg for spesielt interesserte

Et notat om korrekte betegnelser på fyr.
Et notat om vikingenes navigasjon på havet.
Hvordan lyser fyrene? Fyrkarakterer.
Et notat om vikepliktregler og signaler (forenklet).
Et notat om tauverk, taurbeid og knuter.
Krav om alder og sertifikater for fører av lystbåt etter endring sommeren 2021, med noen regler for Sjøspeider'n.


© Knut W. Hansson (privat) 21.9.2021
Webhotell: Domeneshop