Maleri
(Klikk for bedre oppløsning)

Tante AkkaSe/last ned skriftet "Om Agnes Mathiesen" (pdf) av Knut W. Hansson, 2010. (Skriftet er korrigert for noen feil i dember 2010. Ny versjon ligger her.)

Tillegg

Etter at skriftet er offentliggjort, opplyser Hans Christian Christensen til meg, med referanse til min fotnote på side 4:

Stedet "Holset", der Eva Julie Johanne Christensen bodde da hun døde fra sine seks barn, var et sted - sannsynligvis et småbruk - under Linderud gård. Ifølge Hans' far, flyttet tane Akka ikke inn til barna på "Holset", men flyttet til "Lunden" med barna. "Lunden" var et annet sted - også det sannsynligvis et småbruk - under Linderud.

6. juni 2010 ~Knut W. Hansson

En artikkel i Urd 1936 kalt "På fødselsdagsvisitt i en barokkhave" er også dukket opp.

26. februar 2013 ~Knut W. Hansson

©2010-13 Knut W. Hansson - Kan fritt skrives ut og kopieres til eget, personlig bruk.