"Christiania-slekten Hansson"

Etter nærmere ti års arbeid, ble denne slektsboken ferdig høsten 1999. Boken er skrevet av Fil. Dr. Gunnar Christie Wassberg, tidligere sjefsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket. Wassberg er historiker, og har knyttet familien til Norges nyere historie. Etter vår mening, gir dette familiesagaen en spesielt interessant vinkling.

Boken er en ajourføring og fordypning av S. H. Finne-Grønns bok fra 1939 om slekten Hansson. Den omhandler familien fra midten av 1700-tallet, men konsentrerer seg om perioder og personer som er lite omtalt av Finne-Grønn. Boken er rikt illustrert, og holdt i et levende språk. Boken er på norsk.

Av etterkommerne etter Michael Skjelderup Hansson og hans hustru Julie Caroline Cathrine, tar boken for seg sønnene Christian, Peder Carl og Michael, og deres etterkommere. Ottilias etterkommere er likevel tatt med i en omfattende slektsoversikt. Totalt inneholder oversikten 350 navn, hvorav mer enn 230 er etterkommere etter M. S. og Cathrine.

Wassberg har studert det materiale vi har innsamlet fra familien, men han har også på egen hånd funnet frem til mange interessante opplysninger om hendelser og personer som står oss ganske nær. Spesielt vil vi nevne den rolle M. S. Hansson spilte under unionsoppløsningen i 1905 – materiale som tidligere ikke er offentliggjort. Det gjør boken spennende for oss i dag!

Kopirettigheter for "Christiania-slekten Hansson"

Boken "Christiania-slekten Hansson" av Gunnar Christian Wassberg, 1999, er ikke "freeware", "public domain" eller på annen måte frigitt. Tvertiomot er boken beskyttet av vanlige kopirettigheter.

Likevel kan du fritt kopiere den elektroniske versjonen av boken til eget, personlig bruk, men ikke trykke den opp, videreformidle den eller offentliggjøre den på annen måte. Alle sitater fra boken i andre verker, skal merkes med full tittel og forfatter på vanlig måte.

Biblioteker kan også kopiere den elektroniske versjonen til egne datamaskiner på samme vilkår. De kan også gjøre den elektronisk tilgjengelig for forskere og publikum, forutsatt at denne notis meddeles dem samtidig.

OK, vis meg den elektroniske boken nå!

(Les boken ved å klikke på lenken. Lagre den på din egen maskin ved å høyre-klikke lenken. Boken er på 2,12Mb. For å kunne lese den, kreves programmet "Acrobat Reader", som kan lastes ned gratis fra Adobe.)

Addenda & errata

På vegne av redaksjonskomitéen
© Knut W. Hansson 31.1.2000